GÓI DỊCH VỤ

* Khi thanh toán dịch vụ, bạn sẽ có quyền thay thế tên miền riêng (ví dụ: tencuaban.com) cho website của mình.

** Áp dụng trong trường hợp bạn muốn download mã nguồn website để sử dụng trên server riêng hoặc bán mã nguồn cho khách hàng của bạn

×