Cam kết hoàn trả 100% kinh phí thanh toán dịch vụ vì bất cứ lý do gì nếu khách hàng không hài lòng với trải nghiệm dịch vụ của uweb.vn.

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng do khách hàng cung cấp trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ.

×